Szkoła doktorska

Uniwersytet Morski w Gdyni od 1 października 2019r. prowadzi kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w Szkole Doktorskiej:

  • w dziedzinie Nauk Społecznych, dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości 

oraz

  • w dziedzinie Nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
27.05.2019
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 27.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 06.04.2021