Ochrona danych w UMG

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni

 

Administrator Danych Osobowych:

Uniwersytet Morski w Gdyni 
ul. Morska 81-87 
Gdynia

Inspektor Ochrony Danych: 

mgr Paulina Jaroś 
tel. 58-5586-637 
email: iodatumg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

P.Jaroś
13.09.2018
Wprowadzenie:
p.jaros 13.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
p.jaros 25.05.2020