Maturzyści wybierają Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. O wyjątkowości i konkurencyjności Uczelni stanowią m.in. specjalności zarówno morskie, jak i lądowe. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta edukacyjna odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. 

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: ElektrycznyMechanicznyNawigacyjny oraz Zarządzania i Nauk o Jakości, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 43 specjalnościach.

Wybierz kierunek z przyszłością! Zostań studentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni!