Webinar “MET during the COVID-19”

Webinar “MET during the COVID-19”
nt. kształcenia i szkolenia morskiego w obliczu kryzysu pandemicznego
w ramach International Association of Maritime Universities (IAMU)

W dniach 13-14 stycznia b.r. odbyło się webinarium pt.: „MET during the COVID-19” współorganizowane przez Academic Affairs Committee (Komitet ds. Akademickich) oraz Sekretariat IAMU. W spotkaniu tym wzięło udział ponad 120-tu przedstawicieli kilkudziesięciu uczelni oraz innych instytucji i organizacji związanych z edukacją i gospodarką  morską na całym świecie. Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz omówienie wyzwań dotyczących kształcenia i szkolenia morskiego w obliczu kryzysu pandemicznego.

Otwarcia webinarium dokonał JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit
i jednocześnie Przewodniczący  Komitetu ds. Akademickich. Moderatorem był pełnomocnik rektora UMG ds. IAMU - dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG. Natomiast Prorektor ds. Nauki - dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG przedstawił referat nt. “Selected issues of e-learning”. W ramach poszczególnych paneli dyskusyjnych omówiono następujące kwestie:

  • Kształcenie online/na odległość oraz sposoby ewaluacji;
  • Metody realizacji zajęć praktycznych (symulatory, szkolenia face-to-face);
  • Wyzwania dotyczące realizacji szkoleń/praktyk na statkach morskich;
  • „Nowa normalność”/model kształcenia i szkoleń w ramach MET (Maritime Education and Training).

Paneliści przedstawili ciekawe prezentacje, a pozostali uczestnicy konferencji wykazali się znaczącą aktywnością, formułując szereg interesujących pytań i konstruktywnych wypowiedzi. Dyrektor Generalny IAMU – dr Takeshi Nakazawa – zachęcił przedstawicieli uniwersytetów morskich do realizacji wspólnych projektów na rzecz wypracowania kompleksowego modelu edukacji
i wyszkolenia morskiego, uwzględniającego doświadczenia związane z kryzysem pandemicznym. JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit zadeklarował gotowość Uczelni do aktywnego wspierania przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości kształcenia przyszłych kadr morskich.

Ze strony UMG w konferencji uczestniczyli ponadto: prorektor ds. współpracy i rozwoju – dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. UMG, prorektor ds. kształcenia – dr hab. Sambor Guze, prof. UMG, dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich – dr inż. kpt. ż. w. Bogumił Łączyński, prof. UMG oraz kliku innych pracowników Uczelni.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Promocji i Marketingu​

Wytworzył informację:

A. Przybyłowski
15.01.2021
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 19.01.2021